Effektive mygg- og flåttmidler basert på rene naturlige planteoljer.

Våre mygg- og flåttmidler har ingen kjente bivirkninger ved normal utvortes bruk. Ingen spesielle  advarsler ved normalt bruke - kan brukes av barn over 3 år.det foreligger ingen kunnskap som taler imot bruken av våre mygg- og flåttmidler på barn (over 2 år), under graviditet eller i ammeperioden. Midlene er registrert hos KLIF (Klima og Forurensingsdirektoratet). 

Kommentar: De fleste mygg & flått midler som er i handelen i dag baserer seg dessverre fremdeles på 9-20% DEET (dietyltoluamid), et kjemikalie som i verste fall kan fremkalle alvorlige nervelidelser hos barn.