Otopati - ørelysbehandling - er en behagelig, rensende og varmende behandling av øregangen og ørepartiet.

Ørelys er kone bomullsrør innsatt med bivoks og eteriske oljer. Man plasserer ørelyset påsatt aluminiumskål i øreåpningen - før man tenner på - og lar det deretter brenne ned til et visst punkt. Ørelyset må slukkes lenge før det kommer ned til øret (rød linje). Ved hjelp av vakuum dannes det et undertrykk i mellomøret som fører til trykkutligning og eventuell drenering av væske.

Ørelysene virker lindrende og beroligende ved bl.a. ørebetennelser, bihulebetennelse, øresus, tinnitus, hodepine og forkjølelse. Ørelysbehandlingen fjerner også ørevoks (så sant den ikke er for hard. Hard ørevoks bør mykgjøres med olje i forkant) på en behagelig og helt smertefri måte. Ørelys gir et lett trykk nedenfra (kamineffekt) og vibrasjonsbølgene i luften fra ørelyset, som oppstår gjennom flammens bevegelse, virker som en myk massasje av trommehinnen. Avfallsstoffer løsner og bæres med røyken opp i vokslysets rør, som en slags skorsteinseffekt.

Mange har svært store mengder med voks i ørene - også barn. Mengden øker naturligvis med årene og det er en kjensgjerning at mange eldre mennesker har plager som har sammenheng med store mengder ørevoks. Nedsatt hørsel, øresus og kløe er eksempler på slike plager.

Det er, så langt vi kjenner til, ingen negative bivirkninger forbundet med denne terapiformen, selv om den blir benyttet ofte. For barn (over 6 år) er dette et behagelig og smertefritt alternativ - og metoden brukes også derfor i stor grad ved både kronisk og akutt ørebetennelse.

Ørelysets historie fra tidlige tider til det moderne ørelyset
Det er mange ulike historier som omgir ørelysene og bruken av disse. Om de overhodet ble brukt i tidligere tider, slik de blir brukt i dag, er for oss ukjent. Enkelte hevder at de ble brukt allerede for tusener av år siden i Kina, Tibet og India. Mer sannsynlig er det at ørelys i en eller annen form ble brukt seremonielt i Egyptisk, Maya, Aztec og Nord Amerikanske kulturer. Hulemalerier viser noe som ligner på ørelys brukt både i offer- og medisinske seremonier. Uansett er bruken av ørelys en terapiform med lange tradisjoner, både europeerne, indianerne og kineserne har kjent til teknikken.

Selv om bruken av ørelys er basert på tidligere tiders teknikker, er det allment kjent at bruken har fått et kraftig oppsving i det 20. århundre. Dette startet med bruken av primitive ørelys i midtvesten. Disse besto bla. av å rulle avis-ark til et kont rør, som ble plassert i øret og tent på. Avispapiret kunne være innsatt med voks eller rett og slett dyppet i parafin på enden av røret. En kan levende forestille seg at dette var en hasardiøs terapi, med mange brannskader. Etter hvert ble produksjonen av det vi forbinder med moderne ørelys tatt opp og bruken av avispapir forsvant helt.

I dag leveres våre ørelys i stivt bomullstoff innsatt med ren bivoks tilsatt eteriske oljer for forsterket effekt. Det er lagt stor vekt på sikkerhet ved at det er innsatt et filter i enden av røret for å unngå eventuelle voksdråper i øret. Dessuten leveres rørene med en aluminiumskål som en ekstra beskyttelse mot aske. Moderne ørelys har nok en bedre effekt en tidligere tiders ørelys, selv om terapiformen i prinsipp er den samme. Det er uten tvil en terapiform som har overlevd tidens tann og som er mer populær enn noen gang.

Hva kan du forvente deg av en ørelysbehandling?
En ørelysbehandling virker rensende og beroligende. Behandlingen oppleves av de fleste som svært behagelig. Varmen fra ørelyset kombinert med en svak knitring gir en indre ro. Det er ikke uvanlig å bli søvnig og tørst. Sett av noen minutter etter behandlingen til å nyte roen. Ved alvorlige plager som tinnitus (øresus), meniers, balanseproblemer etc., varierer effekten av behandlingen med ørelys og det understrekes at det ved disse plagene kan være snakk om flere behandlinger før eventuell bedring. Vi anbefaler 6-8 behandlinger på begge ørene med en dags mellomrom ved denne typen plager. Det er som kjent mange forskjellige årsaker til de nevnte plagene og en kan aldri si noe sikkert om resultatene før behandling. Det som er sikkert er at du får en behagelig opplevelse, og får renset øregangen.

Hva kan du bruke behandlingen til?

  • kronisk og akutt mellomørebetennelse
  • nedsatt hørsel
  • hals- og luftveisproblemer
  • plager som følge av ørevoks
  • øreeksem og allergier
  • hodepine og migrene
  • svimmelhet, balanseproblemer
  • stress og søvnløshet
  • tinnitus (øresus), lyd i hodet