Eucalyptus

Frisk, skarp og klar duft. Brukes i stor utstrekning som inhalasjonsmiddel ved luftveisproblemer. To varianter - Smithii er mildere.