Om kvaliteten på våre eteriske oljer

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten på de eteriske oljene som tilbys i markedet. Flere faktorer bidrar til dette, inkludert kvaliteten på plantematerialet, kunnskapen om produksjonsprosessen, samt lagring og behandling av de ferdige produktene.
 

Terapeutisk kvalitet
I dag er størstedelen av produksjonen av eterisk olje konsentrert rundt industriell fremstilling for kosmetikk- og matvareindustrien. Fokus for denne produksjonen er størst mulig utbytte; og terapeutisk kvalitet kommer i annen rekke. Av denne grunn er kun en liten del av den totale produksjonen av eterisk olje egnet for terapeutisk bruk.

Vår målsetting er å levere eteriske oljer for terapeutisk bruk fremstilt av ferskt plantemateriale; med høy kvalitet både i materialet og i ekstraksjonsprosessen; fritt for kunstgjødsel og plantevernmidler.

Produsenter
De oljene vi tapper og markedsfører kjøpes enten direkte fra produsent eller via anerkjente distributører. Vi er nøye i utvelgelsesprosessen. Oljer med lavere kvalitet og pris er tilgengelig fra mange leverandører. Men for terapeutisk bruk er vi overbevist om at det lønner seg å satse på kvalitet.

Vi kjøper inn eteriske oljer fra hele verden og som oftest fra små men gode produsenter som har en begrenset oljeproduksjon. 

Kontrollert produksjon
Ved å hente de eteriske oljene direkte hos produsent/distributør og tappe produktene i Norge kan vi sørge for optimale produksjons og lagringsforhold. Råvarer og ferdige produkter lagres under kontrollert betingelser. Og ved å selge produktene direkte til kunde via Internet søker vi å oppnå rask og effektiv distribusjon av varene, noe som kommer deg som kunde til gode.

Vår målsetting er å ha markedets mest effektive distribusjon av oljer fra produsent til kunde og være en pålitelig leverandør kjent for å ha god leveransekvalitet. 

Oppbevaring
Eteriske oljer, baseoljer og andre aromatiske produkter taper seg relativt raskt i kvalitet etter åpning av flaskene. Vi anbefaler at du ikke anskaffer større mengde olje enn forbruket for 12 måneder, samt lagrer oljene mørkt og kjølig. Aldri utsett oljene for direkte sollys.

De eteriske oljene blir levert i standard brune glassflasker som bevarer oljekvaliteten godt; likevel anbefaler vi at du anskaffer volum tilpasset ditt forbruk, for å unngå forringelse av oljene som følge av lang lagringstid etter åpning.